Doelgroep

Bewoners van Zorgvilla Valckenborgh

Zorgvilla Valckenborgh richt zich op bewoners met een WLZ-indicatie 4, 5 en 6 zonder BOPZ.
Ons uitgangspunt is dat er kwalitatief goede en verantwoorde zorg wordt geboden. Daarom
wordt bij aanmelding van een nieuwe bewoner gekeken naar de huidige indicatieverdeling
in de Zorgvilla. Mochten er veel bewoners wonen met bijvoorbeeld een WLZ 4, dan kunnen
wij de keuze maken om een potentiële bewoner met een WLZ 5 of 6 aan te nemen. Ook
wordt gekeken naar de lengte van de wachtlijst en de interesses en achtergrond van
cliënten. Uitgangspunt is dat de juiste bewoner op de juiste plaats is.

Impressie

Aan enkele cliëntgroepen kunnen wij geen zorg leveren:

▪ Cliënten waarbij hoog complexe verpleegtechnische zorg uitgevoerd moet worden, zoals
beademingscliënten, cliënten met een tracheacanule of intraveneuze voeding;
▪ Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor het sociale functioneren binnen de
Zorgvilla wordt ontwricht en/of de clënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid
of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de Zorgvilla
onvoldoende bescherming kan worden geboden;
▪ Clënten met dwaalgedrag, zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
▪ Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.

Zorgkaart