fbpx

Doelgroep

Bewoners van Zorgvilla Valckenborgh

Zorgvilla Valckenborgh richt zich op bewoners met een WLZ-indicatie VV 4, 5 en 6. De bewoners wonen hier vrijwillig. Ons uitgangspunt is dat er kwalitatief goede en verantwoorde zorg wordt geboden. Daarom wordt bij aanmelding van een nieuwe bewoner gekeken naar de huidige indicatie verdeling in de Zorgvilla. Mochten er veel bewoners wonen met bijvoorbeeld een WLZ 4, dan kunnen wij de keuze maken om een potentiële bewoner met een WLZ 5 of 6 aan te nemen. Ook wordt gekeken naar de lengte van de wachtlijst en de interesses en achtergrond van cliënten. Uitgangspunt is dat de juiste bewoner op de juiste plaats is.

Aan enkele cliëntgroepen kunnen wij geen zorg leveren:
  • Cliënten waarbij hoog complexe verpleegtechnische zorg uitgevoerd moet worden, zoals beademingscliënten, cliënten met een tracheacanule of intraveneuze voeding;
  • Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor het sociale functioneren binnen de Zorgvilla wordt ontwricht en/of de cliënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de Zorgvilla onvoldoende bescherming kan worden geboden;
  • Cliënten met dwaalgedrag, zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden;
  • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.

Impressie

Zorgkaart