Financiën

Financiën

De Wet langdurige zorg is een zorgwet bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.

Zodra u beschikt over een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt uw verzorging, verpleging en begeleiding vergoed vanuit deze Wet Langdurige Zorg (WLZ). De betaling van deze verzorging, verpleging en begeleiding verloopt in Zorgvilla Valcenborgh via een Persoons Gebonden Budget (PGB). U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Als er nog geen indicatie is gesteld, helpen wij u graag met de aanvraag ervan.

Eigen bijdrage

Met ingang van 2013 is er vanuit de WLZ nieuw beleid dat een eigen bijdrage per persoon vereist. Dit houdt in dat mensen die onder de WLZ vallen ook een deel van de zorgkosten op zich moeten nemen. De eigen bijdrage in de WLZ kan in drie categorieën vallen, namelijk:

  • Modulair pakket thuis of PGB WLZ (maximaal € 721,- per maand)
  • Lage eigen bijdrage (maximaal € 861,80 per maand)
  • Hoge eigen bijdrage (maximaal € 2364,80 per maand)

Voor bewoners van Zorgvilla Valckenborgh is altijd de PGB WLZ bijdrage van toepassing. Het uiteindelijke bedrag van de eigen bijdrage kan dus niet boven 721,- euro uitkomen en is afhankelijk van het eigen vermogen van u en uw eventuele partner.

Woonservicekosten

De woonservicekosten zijn afhankelijk van de ligging en grootte van de studio en bestaan uit een factor Wonen en een factor Service. Woonservicekosten worden apart gefactureerd en staan los van de zorgkosten. De woon- en servicekosten variëren per studio en zijn voor eigen rekening.

Wonen

Onder wonen valt de huur van uw appartement, wifi, televisie met abonnement, Doro GSM zonder simkaart, vergoeding voor niet zorg verlenend personeel, diverse verzekeringen en gemeentelijke heffingen, gebruik en schoonmaak van algemene ruimtes en het onderhoud en de beveiliging van de villa en de tuin.

Service

Onder service valt de wasservice in eigen wasserij, de schoonmaakservice, maaltijden uit eigen keuken, drankjes, de 24-uurs beschikbaarheid van personeel voor de coördinatie van uw zorgvraag en een persoonlijk alarmeringssysteem is inbegrepen bij de servicekosten.

Nieuws

Zorgkaart