Dagbeleving

Dagbeleving

Dagbeleving Valckenborgh aan de Jan Deckersstraat 43 in Heeze is gelegen tegenover de St. Martinuskerk, nabij winkels, kasteel Heeze, de Groote en de Strabrechtse heide. Deze dagbelevingslocatie biedt een levendige en sfeervolle plek waar deelnemers gesprekken kunnen voeren en waar activiteiten worden georganiseerd die aansluiten bij de wensen, mogelijkheden en uw interesses.

Dagbeleving Valckenborgh is er voor zelfstandig wonende ouderen uit gemeente Heeze-Leende-Sterkel e.o. die behoefte hebben aan een daginvulling of die hun mantelzorgers willen ontlasten. Door samen te zijn met gelijkgestemden, het delen van kennis en ervaring, het behouden van vaardigheden en het trainen van het geheugen worden de deelnemers op een positieve manier gestimuleerd.

Wie komt er in aanmerking voor dagbesteding?

In principe kunt u dagbesteding zelf regelen. Maar in de praktijk zult u hiervoor al gauw bij de gemeente terechtkomen. De gemeente is volgens de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp in het leven nodig hebben. Dagbeleving Valckenborgh heeft een overeenkomst met de Gemeente Heeze-Leende-Sterksel.

De WMO melding

Bent u voor uzelf of een familielid op zoek naar een geschikte dagbesteding, dan kunt u bij de gemeente een WMO-melding doen. Een WMO-consulent zal dan samen met u op zoek gaan naar een passende dagopvang voor ouderen. Dit betekent meestal meedoen aan activiteiten in een dagverblijf onder professioneel toezicht. Indien nodig krijgt u een beschikking waarin staat dat u recht heeft op dagbesteding. Met deze beschikking kunt u contact opnemen met Dagbeleving Valckenborgh. Klik hier om naar de WMO pagina van de gemeente Heeze-Leende te gaan

Dagbesteding vanuit de WLZ

Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgt u dagbesteding op basis van deze indicatie. In dat geval verloopt de keuze meestal via het zorgkantoor. Hier beoordeelt men op basis van uw specifieke zorgprofiel welke begeleiding het meest geschikt is. Met een WLZ indicatie kunt u middels een PGB begeleiding groep inkopen bij Dagbeleving Valckenborgh. Wij kunnen ook voorzien in eventuele zorg die u nodig heeft.

Dagbesteding particulier

Als u geen WMO – beschikking of WLZ – indicatie heeft, betekent het niet dat u niet welkom bent. U kunt uw begeleiding groep inkopen door de dagdelen particulier te betalen.

Wat bieden wij?

Het activiteitenprogramma staat niet vast, maar sluit zoveel mogelijk aan bij de wensen, mogelijkheden en ontwikkeling van de deelnemers. Het gaat om activerende en recreatieve activiteiten die zowel individueel als in groepsverband gevolgd kunnen worden. Vrijwilligers ondersteunen de professionele begeleiders bij de activiteiten.

De activiteiten zijn verdeeld in vier programma’s:

 • Sport & spel
 • Kunst & cultuur
 • Creativiteit & ontspanning
 • Culinair

Enkele voorbeelden van activiteiten zijn een lezing van een gastspreker, bezoek aan een expositie, muzikale voorstellingen, bewegingsles, schilderen, proeverijen, etc.

Hoe zit een dag eruit?

Elke dag heeft een vaste structuur:

 • Ontvangt met koffie en thee
 • Krant met een praatje
 • Een bewegingsactiviteit
 • Lunch
 • Eventueel rustmoment
 • Middagactiviteit
 • Borrelmoment
 • Diner
 • Dagafsluiting

Dagbeleving Valckenborgh is open op maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot ongeveer 18.30 uur.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na aanmelding of verwijzing volgt eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt geïnventariseerd welke activiteiten, begeleiding en doelstellingen wenselijk zijn. Deze worden zoveel mogelijk afgestemd op het individu en vastgelegd in een dagbelevingsplan.

Het dagbelevingsplan wordt minimaal 1x per jaar met u geëvalueerd.

Wat kost deelname?

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen voor dagbeleving voor ouderen. Dit is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en int deze. Op de site van het CAK vindt u een handige rekenhulp waarmee u kunt bepalen hoe hoog de eigen bijdrage voor u zou zijn. Klik hier voor de rekenhulp.

 • Dagbeleving Valckenborgh hanteert een tarief van €16 per uur. U kunt op basis van uw WLZ of WMO budget zelf berekenen hoeveel uur u kunt afnemen. In verband met rust en structuur kunt u enkel hele dagen ofwel twee dagdelen van 4 uur afnemen bij Dagbeleving Valckenborgh. De zaterdag, zondag en feestdagen zijn we gesloten.
 • Wij hanteren per dag een tarief van €9,50 voor de lunch en het diner tezamen. (maaltijden zitten namelijk niet in het PGB en WMO tarief inbegrepen)
 • Indien u een beschikking heeft voor vervoer van en naar de dagbesteding dan kunt u met ons de mogelijkheden bespreken. (vervoer wordt enkel door ons verzorgt in de gemeente Heeze-Leende-Sterksel)

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?

Bel dan naar Angelique van Galen of Johan Valkenburg, 040 – 400 63 59 of stuur een mail naar info@dagbelevingvalckenborgh.nl.

Zorgkaart