fbpx

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Wij willen u graag zo goed mogelijke zorg bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze zorg, diensten en/of de huisvesting. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag van u.

U kunt uw klacht dan het beste bespreken met de direct betrokkene. Een open gesprek biedt namelijk vaak een goede oplossing.

Leidt dit niet tot een (volledige) oplossing, dan kunt u contact opnemen met de locatiemanager of u kunt de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en deze zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin wij met u oplossingen kunnen bespreken. De klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht, brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar wij binnen twee weken op moeten reageren.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:

M klacht@verenigingspot.nl
T 035 – 54 27 517
A Postbus 5135, 1410 AV Naarden

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht.

Als u, ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris, niet tot een bevredigende oplossing bent gekomen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de een erkende geschillencommissie. Zorgvilla Valckenborgh is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorggeschil. De geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak.

De geschilleninstantie is te bereiken via: www.zorggeschil.nl of info@zorggeschil.nl

Zorgkaart