fbpx

Over ons

Missie | waar staan we voor

“Onze missie is dat we alles doen voor een lach. Net dat stapje extra zetten om een bewoner te verassen, de mondhoek die omhoog gaat. Eigenlijk is een lach iets heel gewoons maar je zult er iets bijzonders voor moeten doen”.

Visie | waar gaan we voor

“We gaan ervoor dat bewoners op den duur zeggen dat zich niet thuis voelen maar thuis zijn”.

Cultuur(kern)waarden

We voelden ons enige tijd geleden genoodzaakt om een helder antwoord te geven op de vragen wie zijn we nou eigenlijk, waar staan we voor en waar gaan we voor? Om hier een helder antwoord op te geven zijn we intern, samen met de medewerkers, de discussie aangegaan. We zijn gekomen tot een krachtige set aan woorden die duidelijk onze cultuur definieert. Een set aan woorden die we vastleggen in dit kwaliteitsplan wat tevens dient als een soort van manifest. De cultuurwaarden helpen ons sindsdien in het maken van kleine maar ook grote beslissingen. Alles wat we doen moet congruent zijn aan onderstaande cultuurwaarden.

Passie
We merken aan alles dat onze medewerkers enthousiast en gedreven zijn. Liefde voor het vak ouderenzorg. Dit enthousiasme overbrengen op de bewoners is een van onze belangrijkste bestaansredenen.

Eigenheid
We vinden het heel belangrijk dat onze bewoners en medewerkers zichzelf durven en mogen zijn. Of je nu introvert bent of juist heel extravert het is de eigenheid die ons verbind.

Familie
Zorgvilla Valckenborgh is een familiebedrijf. We vinden het ontzettend belangrijk dat medewerkers zich hier thuis voelen en bewoners thuis zijn. “Alsof je een warm dekentje krijgt omgeslagen”. We hebben ook familietradities. Al jaren eten we op zaterdag ochtend om 11.00 uur een
stukje vlaai met de familie. Een traditie die we nu nog steeds in de Zorgvilla
erin houden.

Flexibiliteit
Je werkt met mensen dus is flexibiliteit een noodzaak. Er is geen dag hetzelfde. Wenst u om 09.00 op te staan? Dan regelen we dat. Wilt u even naar de winkel? We lopen wel even mee. Ik vind de kraan te laag, oké dan zetten we er dadelijk toch een nieuwe op. We streven naar een hoge bewonerstevredenheid en dan moet je, binnen bepaalde grenzen natuurlijk, flexibel zijn

Vooraanzicht Zorgvilla Valckenborgh

Bewonersraad

We vinden betrokkenheid van de bewoners en familie bij de zorg- en dienstverlening erg belangrijk. Dat bewoners en familie de ruimte krijgen om aan te geven wat ze wel en niet goed vinden. Het gaat er tenslotte om dat de bewoners en familieleden zich gelukkig voelen met de wijze waarop Zorgvilla Valckenborgh werkt. Daarom hebben wij de bewonersraad in het leven geroepen. Samen bewaken we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en spelen we in op praktische ontwikkelingen en wensen.

Zorgkaart