Over ons

Missie

Alles voor een lach

Visie

Zorgvilla Valckenborgh biedt haar bewoners een luxe en geborgen thuis. Het welbevinden staat centraal. We bieden privacy, ondersteuning en services met daarbij de beschikbare 24/7 zorg thuis. Deze zorg is altijd afgestemd op de wensen en voorkeuren van de bewoner. Luisteren naar de vraag achter de vraag en luisteren naar de mantelzorger is het middel om deze visie te realiseren.

Kernwaarden

Passie
Wij geloven dat passie in je vak je energie, kracht, hoop en geluk brengt. Wij stimuleren onze gepassioneerde werknemers om zich te ontwikkelen en hun competenties en talenten te ontplooien zodat we samen de best passende zorg kunnen bieden aan onze bewoners.

Eigenzinnigheid
We werken altijd samen op basis van wederzijds respect. We erkennen en accepteren dat er verschillen zijn. We creëren een sfeer van openheid, vertrouwen en veiligheid waarin zowel bewoners als medewerkers elkaar kunnen aanspreken en aangesproken kunnen worden.

Familie
Voor ons als familiebedrijf betekent het woord familie vooral verbondenheid; het vermogen om met zijn allen samen te werken aan hetzelfde doel. Het vertrouwen dat we gezamenlijk optrekken in onze pionierstocht. We hebben de overtuiging dat we door als eenheid te functioneren het familiegevoel ook echt uitdragen naar onze medewerkers en onze bewoners zich “thuis” voelen.

Flexibiliteit
Onze cliënten hoeven zich niet alleen te voelen. Onze medewerkers zorgen naast professionele zorg ook voor gezelligheid en een luisterend oor. Ze werken intensief samen met hun collega’s. Daarnaast zoeken we de samenwerking op met mantelzorgers en ketenpartners, ook buiten onze sector. Samen komen we verder en blijven we de zorg verbeteren zodat onze bewoners thuis kunnen zijn en blijven.

Vooraanzicht Zorgvilla Valckenborgh

Familieraad

We vinden het ontzettend belangrijk dat de bewoners en familie aangeven wat ze wel en niet goed vinden aan de organisatie. Het gaat er tenslotte om dat de bewoners en familieleden zich gelukkig voelen met de wijze waarop Zorgvilla Valckenborgh werkt. Daarom hebben wij de familieraad in het leven geroepen. Binnen zorgvilla Valckenborgh is er één vertegenwoordiger in de familieraad. Deze vertegenwoordiger is erg betrokken en heeft veel inspraak. Samen bewaken en bouwen we een zo goed mogelijke zorgverlening. En we spelen in op praktische ontwikkelingen en wensen.

Zorgkaart