fbpx

Voor wie

Wie komt er in aanmerking voor dagbesteding

In principe kunt u dagbesteding zelf regelen. Maar in de praktijk zult u hiervoor al gauw bij de gemeente terechtkomen. De gemeente is volgens de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp in het leven nodig hebben. Dagbeleving Valckenborgh heeft een overeenkomst met de Gemeente Heeze-Leende-Sterksel en Gemeente Geldrop-Mierlo

Hoe gaat het in zijn werk

Na aanmelding of verwijzing volgt eerst een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt geïnventariseerd welke activiteiten, begeleiding en doelstellingen wenselijk zijn. Deze worden zoveel mogelijk afgestemd op het individu en vastgelegd in een dagbelevingsplan.

Het dagbelevingsplan wordt minimaal 1x per jaar met u geëvalueerd.

Dagbesteding vanuit de WLZ

Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgt u dagbesteding op basis van deze indicatie. In dat geval verloopt de keuze meestal via het zorgkantoor. Hier beoordeelt men op basis van uw specifieke zorgprofiel welke begeleiding het meest geschikt is. Met een WLZ indicatie kunt u middels een PGB begeleiding groep inkopen bij Dagbeleving Valckenborgh. Wij kunnen ook voorzien in eventuele zorg die u nodig heeft.

WMO melding

Bent u voor uzelf of een familielid op zoek naar een geschikte dagbesteding, dan kunt u bij de gemeente een WMO-melding doen. Een WMO-consulent zal dan samen met u op zoek gaan naar een passende dagopvang voor ouderen. Dit betekent meestal meedoen aan activiteiten in een dagverblijf onder professioneel toezicht. Indien nodig krijgt u een beschikking waarin staat dat u recht heeft op dagbesteding. Met deze beschikking kunt u contact opnemen met Dagbeleving Valckenborgh. Klik op onderstaande knop om naar de WMO pagina van de gemeente Heeze-Leende of Gemeente Geldrop-Mierlo te gaan.

Dagbesteding particulier

Als u geen WMO – beschikking of WLZ – indicatie heeft kunt u uw begeleiding groep inkopen door de dagdelen particulier te betalen.

De kosten bedragen €14,- per uur.

Zorgkaart