fbpx

Privacyverklaring Zorgvilla

Uw privacy is voor Zorgvilla Valckenborgh van groot belang. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan en wat onze verplichtingen zijn in dat verband.

Zorgvilla Valckenborgh is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals weergegeven in onze privacyverklaring. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en uw informatie. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens verwerken indien dat noodzakelijk is en dat wij dit een veilige manier doen.

In onze privacyverklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van Zorgvilla Valckenborgh en uw rechten beschreven. Tevens wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt onze privacyverklaring hier vinden